Polityka prywatności

UMÓW SIĘ Z KONSULTANTEM NA BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ WSTĘPNĄ

Zarządzanie majątkiem

Oferujemy doradztwo w zakresie szerokiej gamy produktów inwestycyjnych. Nasze podejście do inwestycji jest całkowicie indywidualne. Rozumiemy, że każdy Klient ma inne priorytety, a jego sytuacja jest wyjątkowa.

Wiemy, że dywersyfikacja ryzyka jest – nie tylko poprzez rozlokowanie środków między kilkoma rodzajami inwestycji, ale również między różnymi firmami – jedną z najważniejszych zasad inwestowania.

Weźmiemy pod uwagę Twoje podejście do kwestii ryzyka, pożądane zyski i sytuację podatkową, aby sprawdzić, czy korzystasz z odpowiednich ulg podatkowych i uprawnień do odliczeń.

Oferujemy doradztwo i realizację w następującym zakresie:

  • Indywidualne konta oszczędnościowe (akcje i udziały)
  • Rachunki inwestycyjne
  • Obligacje Onshore
  • Fundusze inwestycyjne Venture Capital
  • Programy inwestycyjne dla przedsiębiorstw
  • Rachunki inwestycyjne spółek/korporacji

Pamiętaj: wartość inwestycji może zarówno rosnąć jak i spadać. Możesz zyskać mniej niż zainwestowałeś.

Rozważ inwestycję w takie produkty tylko wtedy, gdy jesteś gotowy podjąć ryzyko związane ze swoim kapitałem. Zanim zarekomendujemy inwestycję, upewnimy się, czy dane produkty są dla Ciebie odpowiednie.

Enterprise Investment Schemes i Venture Capital Trusts inwestują w aktywa, takie jak akcje spółek nienotowanych na giełdzie, które są obarczone wysokim ryzykiem i mogą być trudne do sprzedania.

    Zadzwonimy do Ciebie dzisiaj!