Polityka prywatności

UMÓW SIĘ Z KONSULTANTEM NA BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ WSTĘPNĄ

Ostatnia wola

Umowa Trust

Umowy Trust nie są regulowane przez Financial Conduct Authority.

Trust to porozumienie prawne, na mocy którego co najmniej jeden tzw. powiernik jest prawnie odpowiedzialny za zarządzanie Twoimi aktywami. Aktywa – takie jak grunty, pieniądze, budynki, udziały lub polisy ubezpieczeniowe na życie itp. – są powierzane w umowie na rzecz jednego lub większej liczby beneficjentów.

Oferujemy usługę wystawienia polisy ubezpieczeniowej na życie wpisywanej, w Trust i robimy to BEZPŁATNIE.

Jakie są korzyści z wystawienia polisy na życie w ramach Trustu?

 • Wypłata środków z polisy na rzecz powierników może być dokonana bardzo szybko. Firma ubezpieczeniowa nie musi czekać na zatwierdzenie testamentu, co może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, a w niektórych przypadkach trwającym nawet do kilku miesięcy.
 • Możesz wskazać beneficjentów – osoby, które mają otrzymać wpływy z polisy na życie (np. małżonek, partner życiowy, dzieci, przyjaciele itp.).

Jeśli nie wpiszesz swojej polisy w Trust, dochód z niej zostanie najprawdopodobniej wypłacony osobom, które są wyznaczone do opieki nad Twoimi sprawami po Twojej śmierci.

Jeśli sporządziłeś testament, być może zostawiłeś konkretne instrukcje dotyczące tego, kto co powinien otrzymać. Jeśli jednak tego nie zrobiłeś, to istnieją ścisłe zasady dotyczące tego, kto po Twojej śmierci otrzyma poszczególne składowe Twojego majątku.

Może to oznaczać, że osoby, które ostatecznie otrzymają pieniądze z Twojej polisy ubezpieczeniowej, mogą nie być tymi, którym chciałeś je dać.

 • Jeśli wpiszesz polisę ubezpieczeniową na życie w Trust, zgromadzone na niej środki, nie będą zazwyczaj wliczane do majątku przy kalkulowaniu podatku od spadku, a więc mogą zostać przekazane każdemu, kogo wybierzesz jako beneficjenta, bez płacenia podatku.

W kilku prostych słowach: zawarcie polisy ubezpieczeniowej w umowie Trust zapewnia, że w przypadku Twojej śmierci odpowiednie osoby otrzymają świadczenia z tytułu polisy i otrzymają je tak szybko, jak to tylko możliwe ze względów podatkowych, co oszczędzi im czasu, pieniędzy i kłopotów.

Testamenty

Testament jest prawnym oświadczeniem o tym, w jaki sposób ma zostać podzielony Twój majątek w momencie Twojej śmierci. Aby testament był ważny, musi spełniać pewne wymogi.

Trzy powody, dla których potrzebujesz testamentu!

 • Testament znacznie ułatwia Twojej rodzinie lub przyjaciołom załatwienie wszelakich formalności po Twojej śmierci. Bez testamentu proces ten może być bardziej czasochłonny i stresujący.
 • Jeśli nie sporządzisz testamentu, prawo decyduje o tym, jak zostanie przekazany Twój majątek (patrz poniżej) – i może to być niezgodne z Twoim życzeniem.
 • Napisanie testamentu jest szczególnie ważne, jeśli masz dzieci lub członków innej rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu finansowym lub jeśli chcesz pozostawić coś osobom spoza swojej najbliższej rodziny.

Jeśli nie sporządzisz testamentu, obowiązują powszechne zasady podziału majątku.

 • Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim lub w związku partnerskim, po Twojej śmierci Twój partner nie ma prawa do żadnych składowych majątku.
 • Jeśli jesteś w związku małżeńskim, Twój współmałżonek może odziedziczyć większość lub całość Twojego majątku, a Twoje dzieci mogą nic nie dostać. Zasada ta obowiązuje, nawet jeśli jesteś w separacji (ale nie w przypadku rozwodu, za wyjątkiem Szkocji).
 • Jeśli masz dzieci lub wnuki, to wielkość dziedziczonego majątku, zależy od tego, w którym regionie mieszkasz w Wielkiej Brytanii mieszkasz – ale jeśli sporządzisz testament, możesz sam o tym zdecydować.
 • Jeśli umrzesz, nie pozostawiając żadnych żyjących bliskich krewnych, cały Twój majątek będzie należał do Korony lub rządu. Prawo to nazywa się „Bona Vacantia”.

Porady jednego z naszych doradców pomogą Ci zrozumieć żargon prawny. Wspólnie upewniacie się, że Twój testament jest prawnie ważny. Przeprowadzimy Cię przez ten proces i pomożemy Ci przemyśleć, jak należy podzielić swój majątek.

  Zadzwonimy do Ciebie dzisiaj!