Polityka prywatności

UMÓW SIĘ Z KONSULTANTEM NA BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ WSTĘPNĄ

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na Życie jest polisą ubezpieczeniową, z której w przypadku Twojej śmierci jest jednorazowo wypłacana ustalona kwota albo dokonywany jest szereg płatności na rzecz osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

Na rynku istnieje wiele rodzajów polis ubezpieczeniowych na życie. W Open Financial Services zadbamy o to, abyś wybrał najbardziej odpowiednią dla siebie ofertę ubezpieczeniową.

  • Ubezpieczenie Terminowe (Level Term Insurance) jest najprostszą formą ubezpieczenia na życie, z którego w przypadku śmierci lub śmiertelnej choroby ubezpieczonego w okresie trwania polisy – wypłacana jest, jednorazowo, ustalona kwota.

Kwota ubezpieczenia pozostaje taka sama przez cały okres trwania polisy.

Może być to odpowiednia forma ochrony ubezpieczeniowej, jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo finansowe członkom swojej rodziny na wypadek Twojej śmierci.

Polisę można również wykorzystać na pokrycie oprocentowania kredytu hipotecznego, aby wysokość niespłaconego kredytu pozostała taka sama przez resztę okresu trwania hipoteki.

  • Malejące Ubezpieczenie Terminowe (Decreasing Term Insurance) jest czasami nazywane ubezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego, ponieważ może być wykorzystane do pokrycia kwoty pozostającej do spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki. Kwota ubezpieczenia, w odróżnieniu od ubezpieczenia terminowego (Level Term Insurance), zmniejsza się każdego roku zgodnie z kwotą kredytu hipotecznego lub pożyczki, ale składki pozostają takie same.
  • Świadczenie Rodzinne (Family Income Benefit) zapewnia w przypadku Twojej śmierci wolny od podatku dochód dla osób będących na Twoim utrzymaniu. Świadczenie wypłacane jest za pozostałe lata trwania polisy. Może być wypłacane w trybie miesięcznym, kwartalnym albo raz w roku. Do tego rodzaju polisy można opcjonalnie dodać Ubezpieczenie na Wypadek Poważnej Choroby (Critical illness Cover). Jest to jedna z najtańszych form zabezpieczenia, ponieważ jest wypłacana jako stały dochód, a nie jako kwota ryczałtowa. Świadczenie Rodzinne jest odpowiednie dla młodych rodzin, które chcą zabezpieczyć się przed utratą dochodu zapewnianego przez jednego lub oboje rodziców.
  • Bezterminowe Ubezpieczenie Na Życie (Whole of Life Insurance) trwa przez całe życie, w przeciwieństwie do ubezpieczenia terminowego, które jest zawierane tylko na określony czas.

Oznacza to, że niezależnie od tego, kiedy umrzesz, osoby pozostające na Twoim utrzymaniu będą miały zagwarantowaną wypłatę.

Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie może być dobrym sposobem na upewnienie się, że Twoi bliscy mają wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu.

  • Ubezpieczenie na Życie w Wieku Powyżej 50 Lat (Over 50s Life Insurance) daje Twojej rodzinie i bliskim gwarantowaną kwotę ryczałtową, niezależnie od tego, kiedy nastąpi Twoja śmierć. Nie wymaga ono poświadczenia medycznego, dlatego jego akceptacja przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj pewna. Składki ustają w określonym wieku (tj. 90 lat), ale ubezpieczenie na życie trwa do momentu śmierci. Zryczałtowana kwota może pomóc Twojej rodzinie w opłaceniu wszelkich rachunków i wydatków, m.in. kosztów pogrzebu.

Podejmij mądrą decyzję i wybierz najlepszą dla siebie polisę, skontaktuj się z nami już dziś.

    Zadzwonimy do Ciebie dzisiaj!